microoo, teksty ulubionych autorów

199 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] Kochać się w skar­gach jest rzeczą niewieścią,
mężom przys­toi w mil­cze­niu się zbroić. 

cytat

Gdy­by każdy miał to sa­mo, nikt ni­komu nie byłby potrzebny. 

cytat

Ser­ce, które kocha, nie jest już niczyje. 

cytat

Naj­wyższa mądrość- czuć się dziec­kiem Boga. 

cytat

Wszys­tko jest wte­dy, kiedy nic dla siebie. 

cytat

W miłości wciąż to sa­mo- ra­dość i cier­pienie, na­wet sam Pan Bóg nie kochał inaczej. 

cytat

Jeśli jest noc- mu­si być dzień,
jeśli łza- uśmiech,
jak źle- to i Bóg jest na pewno. 

cytat

Dlacze­go krzyż
uśmiech
ra­na głęboka
Widzisz
to ta­kie proste
kiedy się kocha 

cytat

Każde głębsze uczu­cie pro­wadzi do cier­pienia. Miłość bez cier­pienia nie jest miłością. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jan Twardowski