microoo, teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest mic­rooo.

Co­raz częściej czuję się tak jak­by wszys­tko za mnie po­wie­dzieli już inni...
trud­no do­dać cośz de­dykacją i podzięko­waniem dla Da­miana `Huaquero 

myśl
zebrała 88 fiszek • 13 października 2010, 11:31
microoo

"Kiedyś trafi mi się dzień Kiedyś trafi mi się dzień Pełen kwiatów i przestrzeni Złe na dobre się odmieni Trafi mi się taki dzień… Kiedyś trafi mi się dzień kiedyś trafi mi się dzień Pełen lotów nad chmurami Łez nie będzie ponad łzami Trafi mi się taki dzień… Lecz teraz leżę na łące Nade mną słońce pode mną ziemia Nic się nie zmienia nic się nie zmienia Czas w miejscu stanął Wilgotna ziemia pachnie tak samo..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

microoo

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność