microoo, teksty z sierpnia 2010 roku

5 tekstów z sier­pnia 2010 ro­ku – auto­rem jest mic­rooo.

schy­liłam się po zna­lezioną czte­rolis­tną ko­niczynę
i złamałam rękę...

ta­kie to mo­je szczęście 

myśl
zebrała 106 fiszek • 28 sierpnia 2010, 15:59

Trud­no jest mówić kiedy przez swo­je słowa możemy coś zys­kać bądź stra­cić... Wówczas długo zas­ta­nawiamy się co i jak powiedzieć.


Słowa łat­wo przychodzą kiedy nie mogą już nicze­go zmienić... 

myśl
zebrała 101 fiszek • 24 sierpnia 2010, 21:13

Ser­penty­ny życia, ko­leiny łatwizny,
Wy­boje sumienia,
Śle­pe uliczki grzechu.
In­dy­widual­ne skrzyżowania,
Wciąż wewnętrzne rozdroża… 

myśl
zebrała 72 fiszki • 22 sierpnia 2010, 18:50

Na­wet kiedy in­ni ludzie każą nam tańczyć w ryt­mie ich mu­zyki to nam po­zos­ta­je wybór ta­necznych kroków...
Ważne by na ba­lu życia nie pod­pierać ścian.
Bo ściany są sta­bil­ne ale mu­zyka kończy się nies­podziewa­nie szybko... 

myśl
zebrała 70 fiszek • 21 sierpnia 2010, 16:32

* * *

Po­między ciągłym natłokiem dźwięków
Wśród szme­ru śmie­chu, tonów muzyki
Ile smut­nej ciszy w zgiełku świata…

Na pus­ty­ni ser­ca zrodzo­nej z bra­ku uczuć.
Bez­na­miętna susza, nie­wzruszo­ne pustkowie.
Ile burz uczuć w po­godzie nad głową…

W cza­sie zi­my i chłodu zapomnienia.
Wśród śnieżyc i mro­zu znieczulicy
Ile zim­na i lo­du w wiośnie życia…


z de­dykacją dla Da­miana...~Huaquero (wiesz dlaczego) 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 19 sierpnia 2010, 13:07
microoo

"Kiedyś trafi mi się dzień Kiedyś trafi mi się dzień Pełen kwiatów i przestrzeni Złe na dobre się odmieni Trafi mi się taki dzień… Kiedyś trafi mi się dzień kiedyś trafi mi się dzień Pełen lotów nad chmurami Łez nie będzie ponad łzami Trafi mi się taki dzień… Lecz teraz leżę na łące Nade mną słońce pode mną ziemia Nic się nie zmienia nic się nie zmienia Czas w miejscu stanął Wilgotna ziemia pachnie tak samo..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

microoo

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność