microoo, teksty ze stycznia 2010 roku

2 teksty ze stycznia 2010 ro­ku – auto­rem jest mic­rooo.

opo­wiadałam Ci o moim dzieciństwie...mówiłam że kochałam baj­ki i w nie wierzyłam...
Ty pro­bujesz mi je opo­wiadać dziś- a ja nie jes­tem już tą małą dziewczynką... 

myśl
zebrała 48 fiszek • 12 stycznia 2010, 20:43

Pa­radok­salnie słowa, które najłat­wiej wymówić, naj­trud­niej jest po­wie­dzieć...a naj­lep­szy przykład to "przepraszam"...
Cza­sem tak śmie­sznie ug­rzęźnie w gardle... 

myśl
zebrała 38 fiszek • 7 stycznia 2010, 22:57
microoo

"Kiedyś trafi mi się dzień Kiedyś trafi mi się dzień Pełen kwiatów i przestrzeni Złe na dobre się odmieni Trafi mi się taki dzień… Kiedyś trafi mi się dzień kiedyś trafi mi się dzień Pełen lotów nad chmurami Łez nie będzie ponad łzami Trafi mi się taki dzień… Lecz teraz leżę na łące Nade mną słońce pode mną ziemia Nic się nie zmienia nic się nie zmienia Czas w miejscu stanął Wilgotna ziemia pachnie tak samo..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

microoo

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność