microoo, myśli

34 teksty (myśli) – auto­rem jest mic­rooo.

są w życiu ta­kie sy­tuac­je, że "po­wie­dzieć" i "prze­mil­czeć" to tak sa­mo złe wyjście. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 września 2011, 21:38

Nie oba­wiam się dni niewiado­mej przyszłości.
Boję się tyl­ko wte­dy, gdy przychodzi obojętne jutro. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 9 sierpnia 2011, 20:33

Nie mam żalu do "Ciebie"
Złoszczę się na ciszę w której nie słychać "Two­jego" pocieszenia. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 7 sierpnia 2011, 22:02

sztu­ka by­cia sobą nie po­lega na by­ciu "ta­kim jak kiedyś"-
chyba. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 1 sierpnia 2011, 17:42

by nau­czyć się żyć- droczę się z losem.
sil­niej­szy wygra 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 lipca 2011, 18:51

Cza­sem marzy się o parasolu
Który chro­niłby przed spa­daniem świata na głowę
Bo ra­miona bolą od trzy­mania nieba na sobą 

myśl
zebrała 67 fiszek • 18 stycznia 2011, 20:14

Kiedy uśmie­chasz się do świata jed­nocześnie uważaj na swo­je zęby... 

myśl
zebrała 58 fiszek • 13 stycznia 2011, 17:44

Przyszła do mnie myśl
Trzasnęła w pysk
Rzu­ciła mną o ziemię...

Zmieniła życie 

myśl
zebrała 108 fiszek • 26 listopada 2010, 18:30

by­wa, że cicha wo­da rwie brzegi
sztorm na­tomiast ser­ca porywa 

myśl
zebrała 88 fiszek • 16 listopada 2010, 17:20

Mój los to kiep­ska baletnica:
wi­ruje w koło aż w głowie się kręci
przez to bar­dzo często ląduję twarzą na par­kiecie życia 

myśl
zebrała 100 fiszek • 7 listopada 2010, 17:49
microoo

"Kiedyś trafi mi się dzień Kiedyś trafi mi się dzień Pełen kwiatów i przestrzeni Złe na dobre się odmieni Trafi mi się taki dzień… Kiedyś trafi mi się dzień kiedyś trafi mi się dzień Pełen lotów nad chmurami Łez nie będzie ponad łzami Trafi mi się taki dzień… Lecz teraz leżę na łące Nade mną słońce pode mną ziemia Nic się nie zmienia nic się nie zmienia Czas w miejscu stanął Wilgotna ziemia pachnie tak samo..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

microoo

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność