microoo, ulubione teksty

5033 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

co każe kwiatom przyw­dziewać ar­cydzieła malowane?
co mo­tylom układać na skrzydłach cu­dow­ne mozaiki?
co słowi­kom z nut rzeźbić mis­terne koronki?
miłość?
nie
raczej za nią tęsknota
może ona też jest potrzebna
by świat był choć trochę mil­szy dla oka
 

myśl • 15 grudnia 2018, 19:08

człowiek ma wolną wolę
ale niektóre rzeczy trze­ba zro­bić szybko
 

myśl • 6 grudnia 2018, 16:26

myślę
yestem
 

myśl • 18 listopada 2018, 19:23

w za­mie­sza­niu za­haczyły się nasze źrenice
ciała splotły w spon­ta­nicznym uścisku
język bez­wied­nie war­gi roz­chy­lił a dłonie
nie puściły zniewo­lonej jędrności
na­wet na chwilę

i ten piep­rzyk które­go tak nienawidzisz
a bez niego nie umiałbym wierzyć
w całą niep­rawdę o tobie
 

myśl • 10 listopada 2018, 13:48

dlacze­go świat tak bogaty
nie może upo­rać się z głodem?

na­karm głod­nych i daj pić spragnionym
a przes­taną cię słuchać...
 

myśl • 10 listopada 2018, 13:13

słowa są tyl­ko his­to­rią myśli
jej za­pisem
cza­sami niepełnym
pochop­nym
niep­raw­dzi­wym
al­bo przeterminowanym
 

myśl • 4 listopada 2018, 01:10

analizy

z prob­le­mem się zmie­rzyć próbują umysły
a mózg hu­manis­ty tu jest naz­byt ścisły
duchow­ni się głowią czy tak aby można
bo nie był już młody a ona pobożna
i czas nie jest pe­wien czy dzień był czy ranek
a wi­no czy pi­li z kieliszków czy szklanek

i tyl­ko tę wrzawę i zgiełk na ulicach
zakłóca ru­mieniec i błysk w jej źrenicach
 

myśl • 25 października 2018, 21:41

ludzie ma­li rzad­ko się pochylają 

myśl • 21 października 2018, 20:25

mi-nie-das

mówi­li że wredny
fałszy­wa kanalia
że chci­wy i władzy żądny
że świ­nia i złodziej
ban­dy­ta nies­po­tyka­nego kalibru
że kłam­ca i manipulator
sto ra­zy gor­szy od zła samego

za­pytał: - dlaczego?

chciał sreb­rem lecz
złotem im pus­tkę wy­pełnił wszystkiego
 

myśl • 11 października 2018, 15:58

co krok dep­czę mi­liony istnień
od­bieram pożywienie głodnym
zat­ru­wam im po­wiet­rze
wy­pijam wodę
i niszczę wszys­tko wokół
mor­duję by zna­leźć dla siebie miejsce
bezczelnie
bezmyślnie
al­bo z premedytacją
na śmierć

oszu­kuję swo­je sumienie
nie jem futer
nie ubieram się w mięso
nie używam dezodorantów
oszczędzam wodę
cuchnę hipokryzją
 

myśl • 7 października 2018, 10:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

yestem